درباره من

  • محسن صابرمقدم با تجربه بیست ساله در صنعت قطعه سازی کشور در رمینه طراحی فرآیندهای فورج ,طراحی قالب های فورج تجربیات و دانش خود را در این محیط ارائه میدهد.